Article Index
Hyrja
hyrja
All Pages

10 VJET SHOQATA "KONTABËL I MIRATUAR"


Reklama për sesione trajnimi mbi NAS dhe IFRS

Reklama për sesione trajnimi mbi NAS dhe IFRS Katalin Foldesi < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it > GI 12/10/2017 12: 27'Ariet Malaj '( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) Patrick Corrigan ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) I nderuar Z. Malaj,

 

Për të ftuar trajnuesit për trajnimet e NAS dhe IFRS, shpallja e bashkangjitur do të publikohet në Gazetën Shekulli për tre ditë javën e ardhshme, më 18-19-20 tetor 2017. A mund të vendosni këtë reklamë në faqen e internetit të Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar?

 

Project Name Strengthening accountancy and audit education of financial statements preparers and tax employees, and technical capacities of the accounting and audit professions . ( Forcimi i kontabilitetit dhe auditimit të përgatitësve të pasqyrave financiare dhe punonjësve të taksave, si dhe kapaciteteve teknike të profesioneve të kontabilitetit dhe auditimit)

 

Project funding and Client The overall project is financed under a Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) grant, administered by the World Bank and executed by the Ministry of Finance (Projekti i përgjithshëm financohet nga një grant i Sekretariatit Shtetëror për Çështjet Ekonomike (SECO), i administruar nga Banka Botërore dhe i ekzekutuar nga Ministria e Financave)

 

Project Objective Technical assistance project to support the strengthening of the accounting and audit profession in Albania (Projekti i asistencës teknike për të mbështetur forcimin e profesionit të kontabilitetit dhe auditimit në Shqipëri)

 

Project Component Training sessions on NAS and IFRS Sesionet e trajnimit mbi NAS dhe IFRS

 

Activity • Deliver 20 training sessions on NAS. The duration of each session will be 5 days. Each session will be attended from 30-40 preparers of financial reporting from membership of accountancy organizations, IEKA as well as from other accountants working for companies and tax department inspectors. (Jepni 20 seanca trajnimi në NAS. Kohëzgjatja e çdo sesioni do të jetë 5 ditë. Çdo sesion do të ndiqet nga 30-40 përgatitës të raportimit financiar nga anëtarësia në organizatat e kontabilitetit, IEKA, si dhe nga kontabilistët e tjerë që punojnë për kompanitë dhe inspektorët e departamentit të taksave.)

• Deliver 3 training sessions on IFRS. The duration of each session will be 2 days).Each session will be attended from 30-40 preparers of financial reporting from membership of accountancy organizations and IEKA as well as other accountants working for companies and tax department inspectors. ( Kryen 3 seanca trajnimi mbi SNRF. Kohëzgjatja e secilit sesion do të jetë 2 ditë. Çdo sesion do të ndiqet nga 30-40 përgatitës të raportimit financiar nga anëtarësia e organizatave të kontabilitetit dhe IEKA si dhe kontabilistë të tjerë që punojnë për kompanitë dhe inspektorët e departamentit të taksave.)

 

Training Period November 2017 – May 2018

 

Training Location Tirana, Korça, Vlora, Elbasan, Shkodra, Durresi

 

Eligibility Professionals who have at least three years of working experience in preparing financial statements with NASs or IFRSs. (Profesionistë të cilët kanë të paktën tre vjet përvojë pune në përgatitjen e pasqyrave financiare me NAS ose SNRF.)

 

Application Applications of interest with CVs can be submitted until 31 October to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   ( Aplikimet e interesit me CV mund të dorëzohen deri më 31 Tetor në This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Për të ftuar trajnuesit për trajnimet e NAS dhe IFRS, shpallja e bashkangjitur do të publikohet në Gazetën Shekulli për tre ditë javën e ardhshme, më 18-19-20 tetor 2017
Europass

Curriculum Vitae

Personal information

First name(s) / Surname(s)

Ariet Malaj

Address(es)

Banues Rr.”Durresit”, pall.144/1, ap.14, Tirane

Telephone(s)

042 235 398

Mobile:

069 2116088

Fax(es)

042 235 398

E-mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Nationality

Albanian

Date of birth

03 May 1959

Gender

Male

Work experience

Dates

August 2014- ongoing

Occupation or position held

Lecturer

Main activities and responsibilities

Subject: “Principles of Financial Accounting” “ Financial Accounting” “ Business Ethics”

- Prepare the lessons and exercises for the students in bachelor program

- Prepare the lessons and exercises for the students in master program

- Organization of the exams

Name and address of employer

University “ Business Academy”, Tirana, Albania

Dates

22 April -31 October 2013

Occupation or position held

General Director

Main activities and responsibilities

Internship “Incentive for sustainable employment to the labour force in the economic sector, public and private”

Name and address of employer

Agency for Civil Society Support, Tirana, Albania

Dates

20 November 2011- August 2014

Occupation or position held

Lecturer, Chancellor

Main activities and responsibilities

Subject: “ Business Ethics”

- Prepare the lessons and exercises for the students in master program

- Organization of the exams

Name and address of employer

University “ Business Academy”, Tirana, Albania

Dates

01 July 2010- ongoing

Occupation or position held

Member of Commission

Main activities and responsibilities

Project ”Corporate Financial Reporting “

- giving recommendation for improvement of legal framework

Name and address of employer

World Bank in cooperation with Ministry of Finance of Albania

Dates

01 March 2007- ongoing

Occupation or position held

Chairman

Name and address of employer

“Chartered Accountant” Association, Tirana, Albania

Dates

06 February 2004- ongoing

Occupation or position held

Administrator

Name and address of employer

ARIET shpk ( financial and accounting consulting firm), Tirana, Albania

Dates

01 August 2001- 28 February 2007

Occupation or position held

Head of Tirana branch

Name and address of employer

“Professional League of Chartered Accountants”, Tirana, Albania

Dates

01 August 1999- 31 July 2001

Occupation or position held

Administrator

Name and address of employer

AM Group shpk , Tirana, Albania

Dates

01 October 1995- 01 August 1999

Occupation or position held

Finance Inspector

Name and address of employer

General Tax Directorate, Tirana, Albania

Dates

01 May 1995 – 01 October 1995

Occupation or position held

Finance Specialist

Name and address of employer

Ministry of Finance, Albania, Tirana, Albania

Dates

01 Mars 1994 – 30 April 1995

Occupation or position held

Administrator

Name and address of employer

“ITAL – GAT” shpk, Tirana, Albania

Dates

07 September 1992 – 01 Mars 1994

Occupation or position held

Finance Director

Name and address of employer

Import- Export entity, Municipal building, Tirana, Albania

Dates

01 May 1992 – 07 September 1992

Occupation or position held

Administrator

Name and address of employer

“ITAL-GAT” sh.p.k., Tirana, Albania

Dates

03 January 1991 – 30 April 1992

Occupation or position held

Auditor

Name and address of employer

Construction of Wood Processing Enterprise, Tirana, Albania

Dates

01 January 1985 – 03 January 1991

Occupation or position held

Head of Finance department

Name and address of employer

Construction material Enterprise “ Josif Pashko”, Tirana, Albania

Dates

15 September 1978 – 01 October 1979

Occupation or position held

Electrician

Name and address of employer

“Electro Medical” Plant

Education and training

Dates

Novembr 2015

Principal subjects/occupational skills covered

Accounting and Finance PhD

Name and type of organisation providing education and training

Agriculture University of Tirana, Faculty of Economy and Agriculture

Dates

March 2014

Principal subjects/occupational skills covered

Training on Corporate Financial Reporting Enhancement Project (CFREP)-Albania

Name and type of organisation providing education and training

Ministry of Finance (CFCU)

Dates

March 2012- ongoing

Principal subjects/occupational skills covered

Phd studies , thesis on “ Code of Ethic and its impact in development and enhancement of accounting profession with harmonized standards”

Name and type of organisation providing education and training

Agriculture University of Tirana, Faculty of Economy and Agriculture

Dates

February 12th -14th, 2012

Title of qualification awarded

Training of trainers

Principal subjects/occupational skills covered

International Financial Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium Enterprises (SMEs)" (Global Development Learning Network (GDLN) distance learning As an integral part of ” The Road to Europe- Program of Accounting Reform and Institutional Strengthening (REPARIS)

Name and type of organisation providing education and training

National Accounting Council and Institute of Authorized Chartered Auditors of Albania

Dates

28 April 2010

Title of qualification awarded

Seminar

Principal subjects/occupational skills covered

European program on accounting and standards for SME

Name and type of organisation providing education and training

World Bank

Dates

10 February 2010

Principal subjects/occupational skills covered

Seminar on “ Reforms for Financial Reporting and negotiation for Europe accession”

Name and type of organisation providing education and training

World Bank

Dates

2008-2010

Principal subjects/occupational skills covered

Master in Business Administration

Name and type of organisation providing education and training

University of Business and International Studies (UBIS), Geneva, Switzerland

Dates

6 October 2007

Title of qualification awarded

Certificate “ Training of trainers”

Principal subjects/occupational skills covered

Financial Reporting Standards

Name and type of organisation providing education and training

PricewaterhouseCoopers and Ministry of Finance

Dates

04-13 May,2006

Principal subjects/occupational skills covered

Training on Financial Reporting Standards

Name and type of organisation providing education and training

Institute of Authorized Chartered Auditors of Albania and Professional League of Chartered Accountant

Dates

01 May 2005- 25 June 2006

Title of qualification awarded

Certificate

Principal subjects/occupational skills covered

The Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation ( As an integral part of :” The Road to Europe- Program of Accounting Reform and Institutional Strengthening (REPARIS) ” )

Name and type of organisation providing education and training

World Bank

Dates

06-20 February 2005

Principal subjects/occupational skills covered

Training on update of professional knowledge

Name and type of organisation providing education and training

Professional League of Chartered Accountant

Dates

03-05 October 2004

Principal subjects/occupational skills covered

Training on International Standards

Name and type of organisation providing education and training

“CNCC” Brussels, ”OEC” Paris, France

Dates

21 – 22 December 2001

Principal subjects/occupational skills covered

Training on update of professional knowledge

Name and type of organisation providing education and training

Ministry of Finance

Dates

April 2000

Principal subjects/occupational skills covered

“ Chartered Accountant” Licence

Name and type of organisation providing education and training

Ministry of Finance

Dates

1 October 1998 – 15 February 1999

Principal subjects/occupational skills covered

Training on update of professional knowledge

Name and type of organisation providing education and training

Faculty of Economy, University of Tirana

Dates

23 March – 03 April 1998

Principal subjects/occupational skills covered

Training on preparation for fiscal control

Name and type of organisation providing education and training

University Centre of Paris organized from Ministry of Economy, Finance and Industry, France

Dates

27 January -02 February 1998

Principal subjects/occupational skills covered

Training course for Chartered Accountant

Name and type of organisation providing education and training

Institute of Authorized Chartered Auditors of Albania

Dates

23 June – 04 July 1997

Principal subjects/occupational skills covered

Training on fiscal expert

Name and type of organisation providing education and training

University of Clermont Ferrand organized from Ministry of Economy, Finance and Industry, France

Dates

07-18 October 1996

Principal subjects/occupational skills covered

Training for Corporate and Personal Income Taxation

Name and type of organisation providing education and training

OECD, Turkish Ministry of Finance, Ankara, Turkey

Dates

15 September – 27 October 1995

Principal subjects/occupational skills covered

Training on informatique and programming ( microcomputer, MS Dos, Windows, Lotus, database, WordPercfectit)

Name and type of organisation providing education and training

Institute of Informatique and Applied Mathematics

Dates

20-24 June 1994

Principal subjects/occupational skills covered

Training on “In Knowledge for the new accounting system”

Name and type of organisation providing education and training

National Accounting Council in cooperation with Ministry of Finance, Tirana, Albania

Dates

1989-1990

Principal subjects/occupational skills covered

Postgraduate exam “ Organization of salary work”

Name and type of organisation providing education and training

Faculty of Economy, University of Tirana, Tirana, Albania

Dates

1988-1989

Principal subjects/occupational skills covered

Post graduate exam” Economy and organization of car transport”

Name and type of organisation providing education and training

Faculty of Economy, University of Tirana, Tirana, Albania

Dates

1984

Principal subjects/occupational skills covered

Degree in Finance

Name and type of organisation providing education and training

Faculty of Economy, University of Tirana, Albania

Personal skills and competences

Mother tongue(s)

Albanian

Other language(s)

English

Self-assessment

Understanding

Speaking

Writing

European level (*)

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

Language

English

B2

B2

A2

A2

A1

Language

French

C1

C1

B2

B2

B2

Italian

C2

C2

C2

C2

C2

Russian

A2

B2

B1

B1

B1

(*) Common European Framework of Reference for Languages

Computer skills and competences

- Competent with Ms-Dos, Windows, Lotus, Database, WordPerfectit, Microsoft office program

Driving licence

Driving licence

Additional information

Publication and Conferences

- Tema:“Internationalization of SMEs in the Balkans” published in the book “ Beyond the horizon of tempus projects. Theory and practice of project management”, 2014

published in scientific magazine “Aziendeitalia”, Anno XX ,October 2013, No.10

- Tema: “Chartered accountant” profession compliance with IFAC and EU requirements “ presented in International Conference “ Global Change, Economic and Legal Impact” , organized by University “ Business Academy”, Tirana, April 2014

- Tema:“ Financial Fraud” co author with Prof. Dr. Ingrid Shuli, presented in International Conference “Contemporary Developments- Challenges and Perspective “ Business Academy”, Tirana, June 2013

- Tema:“ Knowledge as a basis for the creation of competitive advantage in modern enterprises” presented in International Conference “ Globalization, Development, Public Policy and Management in a business development perspective”, University College Institute for economic research, Pristine, September 2012

Tema “Training, development and performance of the Albanian public

Administration”

Ariet Malaj Professional Academy of Business, Tirana , Albania.

- Tema “Corporate Governance in Transitional Economies”

Ariet Malaj Professional Academy of Business, Tirana , Albania. Pjetër Ndreca Professional Academy of Business, Tirana , Albania Samir Lleshi European Universality of Tirana

- Tema “The Reduction of Informal Economy Needs an Effective Tax/Fiscal

System and Common Efforts of Many Factors”

Ariet Malaj Chaiman of Approved Accountants Association

Hysen Cela Chaiman of the Institute of Authorised Expert Accountants

- Tema “Path to Global Accounting Convergenca”

Ariet Malaj Professional Academy of Business, Tirana , Albania.

- Tema “L’etica nella contabilita e la professione a confront”

Ariet Malaj Presidente Associazione “Contabile Approvato” di Tirana,

Albania.

- Tema “Recuperare dopo le catastrofi. Il resilience management negli enti locali

dopo le emergenze estreme”

Massimo Bianchi Professore Universita di Bologna

Ariet Malaj Professore di Busnes Ethics presso la University Academy of

Business di Tirana

- Tema “Problems and challenges facing today’s construction sector in Albania”

Ariet Malaj Professional Academy of Business, Tirana , Albania. Ingrid Shuli Economic Faculty UT , Tirana Albania

- Tema “Internationalisation of SMEs in the Balkans”

Ariet Malaj Chaiman of Approved Accountants Association

- Tema “SMEs and the Balkans”

Ariet Malaj Chaiman of Approved Accountants Association

- Tema “The impact of professional ethics in quality of financial reporting entities

in Albania”

Ariet Malaj Chaiman of Approved Accountants Association

Dr. Aurora Hoxha Agriculture University of Tirana

- Tema “Financial fraud”

Ariet Malaj Professional Academy of Business, Tirana , Albania

Ingrid Shuli Economic Faculty UT , Tirana Albania

- Tema “A line of profession "Certified Accountant" ëith the requirements of IFAC

and EU”

Ariet Malaj Presidente Associazione “Contabile Approvato” di Tirana,

Albania.

- Tema “Ethics in accounting and the accounting profession facing its

implementation”

Ariet Malaj Chaiman of Approved Accountants Association

Pr.Dr. Flutura Kalemi Agriculture University of Tirana

- Tema “Implementation of universal ethical principles, guarantees, the

improvement of public governance”

Pjeter Ndreca Professional Academy of Business, Tirana , Albania Ylber Bezo Professional Academy of Business, Tirana , Albania Enis Fita Professional Academy of Business, Tirana , Albania Ariet Malaj Professional Academy of Business, Tirana , Albania

- Tema “Accounting profession and enforcement of professional ethics”

Ariet Malaj Chaiman of Approved Accountants Association Tiranë 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Kerko
Ora
Anketa
Si ju duket faqja?