Statuti - Page 3

Article Index
Statuti
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

 

Fusha e veprimtarise

Mbrojtja, konsolidimi dhe zhvillimi i me tejshem i profesionit si “KONTABILIST I MIRATUAR” ne funksion te interesave te antareve te shoqates ne perputhje me te rejat shkencore, normat e standartet kombetare e nderkombetare si dhe integrimin global.

Zhvillimi i veprimtarive ne drejtim te studimeve ekonomike duke pasur si synim dhenien e kontributit per zhvillimin dinamik te ekonomise shqiptare.

Kryerja e studimeve e kërkimeve shkencore, analizave dhe këshillimeve orientuese në fushën e ekomomisë, biznesit e legjislacionit.

Zhvillimi dhe përhapja e mendimit ekonomik shkencor shqiptar nepërmjet nxitjes dhe kryerjes së studimeve me karakter teorik dhe zhvillimit të shprehive praktike,

Studimi si dhe dhenia e rekomandimeve perkatese per zgjidhje të problemeve ekonomike e ligjore qe kane lindur ose do te lindin ne Shqiperi duke angazhuar individe te kualifikuar shkencore shqiptare ose te huaj “.

Neni 3

QENDRA DHE TERRITORI I VEPRIMTARISE

Qendra e shoqates do te jete ne Tirane, rruga “Kavajës”,Qendra GURDEN, nr.116.

Veprimet e saj do te shtrihen ne gjithe territorin e Republikes se Shqiperise duke hapur dege ne rrethe, qytete, komuna si dhe ne shtete te tjera duke siguruar numrin e antareve te saj.

Neni 4

KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e veprimtarise se SHOQATES “KONTABEL I MIRATUAR” eshte i pa kufizuar.

 Last Updated (Saturday, 15 April 2017 15:01)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Kerko
Ora
Anketa
Si ju duket faqja?