Statuti - Page 5

Article Index
Statuti
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages

 

Neni 8

ORGANET DREJTUESE, MENYRA E FORMIMIT DHE

KOPETENCAT E TYRE

Organet e Drejtimit dhe të Kontrollit të KM janë:

Asamblea e antareve

Komiteti  Drejtues

Komiteti i Kontrollit

Komisioni Disiplines

Asambleja e antareve krijon organe lokale të drejtimit, në varësi me numurin e antareve sipas kushteve konkrete që krijohen gjatë funksionimit të Shoqates.

Asamblea e antareve është organi më i lartë i KM. Ajo përbëhet nga të gjithë personat qe janë pranuar si anëtarë të saj dhe kane paguar kuoten e vitit. Secili anëtar ka vetëm një mandat përfaqësimi dhe të drejtën e vetëm një vote në Asamblenë e Antareve.

 Last Updated (Saturday, 15 April 2017 15:01)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Kerko
Ora
Anketa
Si ju duket faqja?